شماره ۱

سیستم صوتی چیست؟

برای تعریف دقیق سیستم صوت ابتدا نیاز است به تفاوت Sound و Audio اشاره شود.

هر آنچه را که میشنویم Sound  نامیده میشود که در واقع انرژی آکوستیکیست، Audio همان امواج الکترونیکی است که با میتر قابل دیدن است و قابل شنیدن نیست.

کار یک سیستم صوتی تبدیل Sound به Audio  و Audio به Sound است. برای تبدیل Sound به Audio و بالعکس به مبدل نیاز داریم.مبدل ورودی یا

input transducer برای تبدیل Sound به Audio  میباشد که مهمترین آن میکروفون است . در مقابل مبدل های خروجی   Output transducer مانند آمپلی فایر ها و بلندگو ها ، Audioرا به Sound تبدیل میکنند.

به بیان دیگر سیستم صوتی از سه بخش تشکیل شده است : ورودی، پراسز و خروجی.

ورودی
میکروفون

پراسز
میکسر

اکولایزر

افکت

خروجی
آمپلی فایر


<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<title>Bootstrap Example</title>
<meta charset=”utf-8″>
<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”main.css”>
<link rel=”stylesheet” href=”https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css”>
<script src=”https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js”></script>
<script src=”https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js”></script>
</head>
<body>

<div>
<div class=”row1″>
<div class=”col-sm-12″ style=”background-color:orange;”>12</div>
</div>
<div class=”row2″>
<div class=”col-sm-9″ style=”background-color:gray;”>9</div>
<div class=”col-sm-3″ style=”background-color:green;”>3</div>
<div class=”col-sm-3″ style=”background-color:green;”>3</div>
</div>
<div class=”row4″>
<div class=”col-sm-1″ style=”background-color:lavender;”>1</div>
<div class=”col-sm-10″ style=”background-color:blue;”>10</div>
<div class=”col-sm-1″ style=”background-color:lavender;”>1</div>
</div>
<div class=”row5″>
<div class=”col-sm-4″ style=”background-color:red;”>4</div>
<div class=”col-sm-4″ style=”background-color:yellow;”>4</div>
<div class=”col-sm-4″ style=”background-color:red;”>4</div>
</div>
<div class=”col-xs-12 hidden-xs col-sm-6 col-md-5″ style=”background-color:purple;” >
Col3
</div>
</div>

</div>

</body>
</html>